Slovak research and development, a.s.

Slovak research and development, a.s.

Slovak research and development, a.s.

Slovak research and development, a.s.

Slovak research and development, a.s.

Spolupracujeme s vedecko-výskumnými inštitúciami, inkubátormi a inovátormi, ktorým pomáhame realizovať ich nápady a presadzovať ich na trhu.

Náš tím tvoria manažéri so skúsenosťami s rozbehom start-upov a spin-offov, spoluvytváraním a uplatňovaním úspešných inovácií. Každý člen tímu je expertom na určitú oblasť od manažmentu menších i veľkých firiem, daní, práva, finančného riadenia, marketingu až po využitie výsledkov vedy a výskumu v praxi.

Zaistíme Vám komplexný servis pre uplatnenie inovatívnych nápadov na trhu, ich etablovanie a vedenie alebo rozvoj za hranicami SR. Disponujeme širokou sieťou kontaktov na investorov a zástupcov priemyslu v SR a v zahraničí.

Čo robíme

Spracovanie projektov a žiadosti o financovanie

 • Posúdenie možnosti financovania zámeru / projektu z niektorého z dotačných programov, financovaných z ESIF alebo dotačných programov EÚ.
 • Spracovanie projektu a žiadosti o jeho financovanie zo zvoleného programu.
 • Kritickú revíziu projektu a žiadosti o jeho financovanie spracovaných samotným klientom.
 • Konzultačnú podporu pri vyjednávaní o udelení dotácie s riadiacimi orgánmi.
 • Partnerstvá, manažment a reporting projektu v prípade udelenia dotácie.
 • Príprava a odborné poradenstvo, súvisiace s verejným obstaraním projektu.

Poradenstvo pri komercializácií výsledkov VaV (vedy a výskumu) a inovácií

 • Posúdenie komerčného potenciálu daného výsledku VaV, vynálezu alebo inovatívneho nápadu.
 • Spracovanie analýzy trhu a konkurencie pre daný produkt alebo službu.
 • Podpora pri spracovaní biznis plánu.
 • Podpora pri rozhodovaní o ochrane duševného vlastníctva.
 • Podpora pri vyjednávaní o predaji duševného vlastníctva alebo licencie na jeho využitie.
 • Koučing a mentoring pri založení start-up/spin-off spoločnosti a jej ďalšom rozvoji.
 • Budovanie vzťahov medzi akademickou obcou a komerčnou sférou.
 • Poradenstvo s riadením, stratégiou a prevádzkou vedeckých univerzitných parkov, ako aj R&D centier popredných medzinárodných firiem na Slovensku.

Zabezpečovanie zmluvného výskumu a využitia kapacít výskumnej infraštruktúry

 • Zabezpečovanie domácich, ako aj zahraničných expertných kapacít pre potreby zmluvného výskumu na Slovensku.
 • Poskytovanie voľných domácich expertných kapacít pre projekty a organizácie v zahraničí.
 • Zabezpečovanie využitia kapacít domácej výskumnej infraštruktúry pre výskumne a inovatívne projekty doma a v zahraničí.
 • Audit a strategická podpora budovania a rozširovania vedecko-výskumnej infraštruktúry.

Sprostredkovanie investícií do start-up/spin-off spoločností

 • Posúdenie podnikateľského zámeru spoločnosti hľadajúcej investora.
 • Spracovanie investičného memoranda.
 • Oslovenie podnikateľských anjelov a potenciálnych strategických partnerov s ponukou.
 • Moderovanie vyjednávania o vstupe investora/ov do spoločnosti.
 • Koučing a reportovanie vývoja cieľovej spoločnosti pre investorov.

Slovak Research and Development, a.s.

Pavla Mudroňa 1191/5
010 01 Žilina Slovakia
email: info@srd.sk
 
Korešpondenčná adresa:

Nobelova 34
831 02 Bratislava, Slovakia

Slovak Research and Development, a.s.

Nobelova 34
831 02 Bratislava, Slovakia
tel/fax: 02/4920 2850
email: info@srd.sk
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt